СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

Вяра Тодорова

Старши учител начален етап

ОБРАЗОВАНИЕ: Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“

СПЕЦИАЛНОСТ: Начална училищна педагогика

Придобита III професионално-квалификационна степен