СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

Ирина Вътева

Директор

ОБРАЗОВАНИЕ: Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров“

СПЕЦИАЛНОСТ: Начална училищна педагогика с чужд език

Придобита I професионално-квалификационна степен