СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

Галя Куцарова

УЧИТЕЛ

ОБРАЗОВАНИЕ: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

СПЕЦИАЛНОСТ: Руска филология. Специалист по руски език и литература и преподавател в СУ

Придобита IV професионално-квалификационна степен