СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

Прием в пети клас
за 2023/2024 учебна година

Вид дейност Срок
Изготвя критерии за прием на учениците в V клас, в случай че постъпилите заявления са повече от свободните места. Времето на подаване на заявлението не е критерий.
10.06.2023г.
Приема заявления за записване на ученици в V клас.
10.06.2023г.
Класира учениците в V клас.
10.06.2023г.
Обявява списъците с приетите ученици в V клас на таблото за обяви в училището и на електронната му страница. Представя на директора резултатите от класирането.
10.06.2023г.
Записва приетите ученици в V клас.
10.06.2023г.
Обявява свободните места в V клас.
10.06.2023г.
Приема заявления за записване на ученици в V клас.
10.06.2023г.
Обявява списъците с приетите ученици в V клас на таблото за обяви в училището и на електронната му страница. Представя на директора резултатите от класирането за утвърждаване на списъците.
10.06.2023г.