СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

ОТЧЕТ

ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА В ЛЕВОВЕ

ОТЧЕТ

ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА В ХИЛЯДИ ЛЕВОВЕ