СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

Галина Иванова

СТАРШИ УЧИТЕЛ

ОБРАЗОВАНИЕ: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

СПЕЦИАЛНОСТ: Физика и математика

Придобита II професионално-квалификационна степен