СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

Графици за контролни и класни работи

I - IV клас

първи срок за учебната 2023/2024 година

V - VII клас

първи срок за учебната 2023/2024 година

VIII - X клас

първи срок за учебната 2023/2024 година

ХI - XII клас

първи срок за учебната 2023/2024 година