СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

Графици за контролни и класни работи

I - IV клас

първи срок за учебната 2022/2023 година

V - VII клас

първи срок за учебната 2022/2023 година

VIII - XII клас

първи срок за учебната 2022/2023 година