СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

Председател

Живко Живков Жеков 11 в клас

Членове

Елиза Огнянова Милякова 12 в клас

Мариела Ненкова Димитрова 10 б клас

Пламена Нейчева Тонева 9 б клас

Емили Делчева Йорданова 11 а клас

Никол Даниелова Орлова 11 в клас

Снежанка Иванова Христова 11 в клас

Християна Живкова Грозева 10 б клас