СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

Ученически съвет

Членове

Пламена Нейчева Тонева – Председател

Християна Живкова Грозева – Зам. Председател

Айлин Адем Смаил – Председател на ревизионна комисия

Нилай Идриз Назиф – Секретар

Мехмед Халил Мехмед – Председател на комисия „Етика на вътрешен ред“

Мелис Емин Мюмюн – Председател на комисия „Спортни дейности“

Фатме Иб Ахмед – Председател на комисия „Образователни дейности“

Звезделин Златков Николов – Председател на комисия „Събития“

УСТАВ

на Училищния Ученически Съвет
при СУ „Н. Й. Вапцаров” - гр. Айтос

ПЛАН ЗА РАБОТА

на Училищния Ученически Съвет
при СУ „Н. Й. Вапцаров” - гр. Айтос