СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

Прием след седми клас

ГРАФИК
за дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища
за учебната 2024 – 2025 г. съгласно
НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

Вид дейност
Срок
Прием в VIII клас Прием в XI клас
Подаване на документи до комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 03 – 21 май 2024г. 03 – 21 май 2024г.
Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. до 04 юли 2024г. вкл. до 17 юли 2024г. вкл.
Подаване на документи за участие в държавния план-прием на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 08 – 10 юли 2024 г. 18 – 19 юли 2024г.
Обявяване на първи етап на класиране до 12 юли 2024г. вкл. 22 юли 2024г.
Записване на класираните ученици в училищата или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 15 – 17 юли 2024г. 23 – 24 юли 2024г.
Обявяване на резултатите от втори етап на класиране до 19 юли 2024г. 25 юли 2024г.
Записване на класираните ученици на втори етап на класиране 22 – 24 юли 2024г. 26 и 29 юли 2024г.
Обявяване на свободните места за трети етап на класиране 25 юли 2024г. 30 юли 2024г.
Подаване на заявление за участие в трети етап на класиране 26 и 29 юли 2024г. 31 юли 2024г.
Обявяване на резултатите от третия етап на класиране до 30 юли 2024г. 01 август 2024г.
Записване на класираните ученици на трети етап на класиране 31 юли и 01 август2024г. 02 и 05 август 2024г.
Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране до 02 август 2024г. вкл. 06 август 2024г.
Подаване на заявление за участие в четвърти етап на класиране 5 и 6 август 2024г.
Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране до 7 август 2024г. вкл.
Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране 8 – 9 август 2024г.
Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране до 12 август 2024г. вкл.
Попълване на свободните места след четвърти етап на класиране определя се от директора, до 11 септември 2024г. до 11септември 2024г.
Утвърждаване на реализирания държавен прием до 14 септември 2024г. вкл.