СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

История на училището

УЧИЛИЩЕН ЛЕТОПИС

Средно училище „Никола Вапцаров“ се ражда от мечтата на айтозлии за ново, модерно, просторно и красиво училище. За първи път то отваря врати през учебната 1983 / 1984 г. В основата на новооткритото училище стои елитът от ученици и учители на Първо основно училище „Кирил и Методий“

При откриването на училището в него се обучават ученици от I до Х клас по общообразователен учебен план и два профила на учебно – професионален комплекс (УПК)- „Електроника“ и “ Машиностроене“.

През годините училището гради свой собствен облик, амбициозно поставя основите на нови за града и общината неща:

За ПЪРВИ ПЪТ в града и общината :

1983г. – Профилирано обучение В УПК по два профила.
1983г. – Компютърен кабинет с компютри „Правец – 16“.
1984г. – Засилено изучаване на изкуства. 1986г. – Оборудван училищен комплекс на здравето.
1987г. – Сформиран мажоретен състав.
1988г. – Хор на айтоските момчета.
1997г. – Вокална група „Усмивка“.
1997г. – Училището става средищно за селата Съдиево и Малка поляна.
1998г. – Първа профилирана паралелка по „Културология“.
1999г. – Профил „Науки за земята“.
2002г. – Компютърен кабинет с компютри, дарени от Фондация “ Миньо Балкански“.
2005г.- Нов учебен профил „Технологичен – Информационни технологии“.
2006г. – Училищно радио „Везни“
2007г. – Учебен профил „Туризъм и анимация“
2008г. – Чуждоезиков профил- засилено изучаване на англ. език.
2008г. – Общоградски празник „Голямото пролетно надиграване.
2008г. – Откриване паметник на патрона – Никола Вапцаров. 2009г. – Уреждане на училищен музей. 2009г. – Въвеждане на училищен ритуал „Вапцаровска клетва“.
2009г. – Реновиране и пускане в експлоатация на училищния стол.
2010г. – В училището пристига доброволец от Корпуса на мира. 2011г. – Провежда се Първи квалификационен форум за иновации и добри педагогически практики в образованието.
2011г. -Огнеборците на училището стават вицерепубликански шампиони по противопожарен спорт.
2012г.- Училището е удостоено със знака на областния управител на Бургаска област.
2013г. – Саниране на училищната сграда. 2014г. – Училището е определено за пилотно по национална програма „Включващо обучение“.
2014г. – Училището става територия за академично образование чрез участието си в европейския проект „Студентски практики“.
2015г. – Новоучредени Клубове „Млади възрожденци” – 17.02.2015 г., които се надграждат през 2017 г., 2019 г. и 2021 г.
2019/2020 учебна година – Създаден ПФО „Вапцаровец”
2019/2020 учебна година – Корпоративни имейли, училище в облака –  Google G Suite – 
2019/2020 учебна година – Създаден Мажоретен състав „Морски сирени”
2020/2021 учебна година – СУ „Никола Й. Вапцаров” е иновативно училище
2020/2021 учебна година – Открита е нова паралелка със специалност от професия „Компютърна графика”
2021/2022 учебна година – Нов компютърен кабинет – 28204.80 лв.
2021/2022 учебна година – Основен ремонт на корпус Г – столовата е преустроена в „Училищен център за подкрепа за личностно развитие”, кухнята е преустроена като столова – 83099.55 лв.
2021/2022 учебна година – Частичен ремонт на първи етаж от Корпус Б – 24903.42 лв.
2021/2022 учебна година – Открита е нова паралелка със специалност от професия „Малък и среден бизнес”
2021/2022 учебна година – Текущ ремонт на оградата – 144528.30 лв.
2021/2022 учебна година – Изградено ново видеонаблюдение – 100%  – 51840 лв.
2021/2022 учебна година – Изградена класната стая „Зелена мечта” –  5000 лв.
2021/2022 учебна година – Изградена площадка по БДП по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – обща стойност 3500 лв, от които 2800 лв. по НП и 700 лв. съфинансиране от училището
2022/2023 учебна година – Открита е нова паралелка със специалност от професия „Интериорен дизайн” с разширено изучаване на английски език
16.09.2022 г. – Открит е СТЕМ център по НП „Изграждане на училищна STEM среда“- 9 зони в корпус Б, на четвърти етаж: четири многофункционални тематични пространства – “Живот”, “Вещество”, прилежаща лаборатория, “Сили” и “Сума” с прилежаща зона за експерименти, методически кабинет и зони за демонстрации, срещи и почивка. Обща стойност на проекта – 340663,26лв, от които 300000 лв по НП и 40663,26 лв. съфинансиране от училището.
2022/2023 учебна година – Текущ ремонт на Корпус А – 24 класни стаи и покрив  –  по ПМС 214 от 29.07.2022 г. – 291606,16 лв.

Станчо Димитров

1983 - 1986г.

Тодор Данов

1986 - 1987г.

Сотирка Желева

1987 - 1991г.

Румяна Райкова

1991 - 1995г.

Стойка Димитрова

1995 - 2005г.

Ани Желязкова

2005 - 2015г.

„УЧИЛИЩЕ, какво сме ний без тебе-
без път, без дух, без жар и светлина!
Ти свят си храм, на всекиго потребен,
от теб начева всяка бъднина!

УЧИЛИЩЕ, от твоя праг пресветъл,
поели път към звездния си час,
ний носим те завинаги в сърцето
И ТИ ПРЕБЪДВАШ ВЕЧНО ЧЕРЕЗ НАС!“

А. Желязкова

Миланка Русева

2015 - 2017г.

Димо Парушев

2017 - 2019г.