СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

Сияйна Иванова

Учител начален етап

ОБРАЗОВАНИЕ: Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

СПЕЦИАЛНОСТ: Начална училищна педагогика, специалност “Труд и техника”

Придобита IV професионално-квалификационна степен