СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

Сияйна Иванова

Учител начален етап

ОБРАЗОВАНИЕ: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

СПЕЦИАЛНОСТ: Начална училищна педагогика, специалност „Труд и техника“

Придобита IV професионално-квалификационна степен