СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

Прием в първи клас
за 2023 - 2024 учебна година

Уважаеми родители,
Уведомяваме Ви, че всички заявления за класиране на ученици за I клас за учебната 2023/2024 година са приети.
Благодарим за доверието към СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Айтос!
Очакваме Ви!

График на дейностите за прием в І клас:

⇒ Подаване на заявление за участие в класиране                                       – 04.IV – 18.V.2023 г.

⇒ Класиране на учениците                                                                      – 22.V.2023 г.

⇒ Обявяване на списъците с приетите ученици в I клас                              – 22.V.2023 г.

⇒ Записване на класираните ученици и попълване на комплекта документи – 26.V – 06.VI.2023 г.

⇒ Обявяване на свободните места                                                            – 07.VI.2023 г.

⇒ Попълване на свободните места                                                            – 08.VI – 14.VI.2023 г.

⇒ Записване на приетите ученици                                                            – 15.VI – 21.VI.2023 г.

⇒ Обявяване на свободните места                                                             – 22.VI.2023

⇒ Попълване на свободните места                                                            – 23.VI – 14.IX.2023

Необходими документи за записване в І клас:

1. Заявление по образец;
2. Удостоверение за раждане на детето (за сверка);
3. Лична карта на родителя за удостоверяване на постоянния адрес (за сверка);
4. Удостоверение за завършена подготвителна група;
5. Документ, удостоверяващ предимство;
6. Документи по образец на училището.