СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Христо Янев Янев - родител

СЕКРЕТАР

Живка Божкова Георгиeва - родител

ЧЛЕНОВЕ

Елена Сашева Учкова - родител
Красимира Жекова Татарова - родител
Ина Максимова Москоянова - родител
Хатче Реджеб Ахмедова - родител
Ганка Генчева Генчева-Стоименова - представител на Община Айтос

Протокол за избор на Обществен съвет

Протокол за конституиране на Обществен съвет

Протоколи 2022/2023 учебна година
на Обществения съвет към СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Айтос

Протоколи 2021/2022 учебна година
на Обществения съвет към СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Айтос