СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

Администрация на училището


Главен счетоводител
Дарина Георгиева


Оперативен счетоводител:
Величка Иванова


ЗАС: Красимира Колева


Домакин: Виолета Георгиева

Помощно-обслужващ персонал: Боряна Маркова, Димитрина Тончева, Петя Паунова, Гюлджан Хасанова, Айтен Реджеб, Айше Мустафова, Шенай Изет, Неврие Махмуд, Сание Сали, Христо Колев, Стоян Стоянов
Сийка Георгиева – библиотекар, назначен от „Бюро по труда”
Янка Христова – медицинско лице