СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

Стипендии

ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И УСЛОВИЯТА
ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИ
в СУ „Никола Йонков Вапцаров”
гр. Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас
УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА