СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

Национално външно оценяване VII клас

График на дейностите за провеждането и оценяването през учебната 2022-2023 година:
Изпит Дата
Български език и литература
13.06.2023 г. - 09:00 часа
Математика
16.06.2023 г. - 09:00 часа
Чужд език /по желание на ученика/
14.06.2023 г . - 09:00 часа

 ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ:

 Изпитни материали за национално външно оценяване в 7. клас по години