СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

Национално външно оценяване VII клас

График на дейностите за провеждането и оценяването през учебната 2023-2024 година:
Изпит Дата
Български език и литература
19 юни 2024 г., начало 09,00 часа
Математика
21 юни 2024 г., начало 09,00 часа
Чужд език /по желание на ученика/
20 юни 2024 г., начало 09,00 часа

 ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ:

 Изпитни материали за национално външно оценяване в 7. клас по години