СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

Държавни зрелостни изпити

График на дейностите по провеждане на Държавните зрелостни изпити за учебната 2022 – 2023 година

/съгласно заповед № РД 09-4063/30.08.2022г. на Министъра на МОН/

Дати за провеждане на Държавните зрелостни изпити

Сесия Май - Юни
Изпит Дата
Български език и литература
19 май 2023 г. начало 08:30 часа
Втори задължителен предмет /по избор на ученика/
23 май 2023 г. начало 08:30 часа
Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика
в периода 26 май 2023 г. - 31 май 2023 г.
Сесия Август - Септември
Изпит Дата
Български език и литература
24 август 2023 г. начало 08:30 часа
Втори задължителен предмет /по изборна ученика/
25 август 2023 г. начало 08:30 часа
Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика
в периода 28 август 2023 г. - 01 септември 2023 г.

График на дейностите по провеждане на Държавните зрелостни изпити 

Сесия Дати за провеждане
Дати за провеждане на държавни изпити - част от теория на професията и специалността за X, XI или XII клас за придобиване на първа, втора или трета степен на професионална квалификация:
За лица, придобили право да положат държавен изпит по теория/ държавен изпит - част по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация
сесия януари
20.01.2023 г.
сесия май - юни
23.05.2023 г.
сесия август - септември
25.08.2023 г.
За ученици от Х или XI клас, придобили право да положат държавен изпит за придобиване на професионална квалификация - част от теория на професията, съответно за първа или втора степен на професионална квалификация през учебната 2022-2023 година
сесия май - юни
17.07.2023 г.
сесия август - септември
25.08.2023 г.
Срокове за подаване на заявления за полагане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация
За лица, придобили право да положат държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация
сесия януари
20.12.2022 г.
сесия май - юни
06.02. - 21.02.2023 г.
сесия август - септември
26.06. - 07.07.2023 г
За ученици от X или XI клас, придобили право да положат държавен изпит за придобиване на професионална квалификация - част от теория на професията, съответно за първа или втора степен на професионална квалификация през учебната 2022 - 2023 година
сесия май - юни
06.02. - 21.02.2023 г.
сесия август - септември
26.06. - 07.07.2023 г.