СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

Национално външно оценяване IV клас

График на дейностите за провеждането и оценяването през учебната 2023-2024 година:

Изпит Дата
Български език и литература
27.05.2024 г. - 10:00 часа
Математика
28.05.2024 г. - 10:00 часа
 Изпитни материали за национално външно оценяване в 4. клас по години