СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

Валя Иванова

УЧИТЕЛ

ОБРАЗОВАНИЕ: Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив

СПЕЦИАЛНОСТ: Педагогика на обучението по музика

Придобита IV професионално-квалификационна степен