СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

Светла Кърмаджиева

Старши учител начален етап

ОБРАЗОВАНИЕ: Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“ гр. Бургас

СПЕЦИАЛНОСТ: Предучилищна и начална училищна педагогика. Интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности

Придобита IV професионално-квалификационна степен