СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

Станка Миткова

Старши учител в начален етап

ОБРАЗОВАНИЕ: Университет „Професор д-р Асен Златаров“ гр. Бургас

СПЕЦИАЛНОСТ: Предучилищна и начална училищна педагогика

Придобита IV професионално-квалификационна степен