СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

Станка Миткова

Старши учител в начален етап

ОБРАЗОВАНИЕ: Университет “Професор д-р Асен Златаров”

СПЕЦИАЛНОСТ: Предучилищна и начална училищна педагогика

Придобита IV професионално-квалификационна степен