СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

Росица Александрова

Главен учител начален етап

ОБРАЗОВАНИЕ: Великотърновски университет “ Св. Св. Кирил и Методий“

СПЕЦИАЛНОСТ: Начална училищна педагогика

Придобита IV професионално-квалификационна степен