СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

Гюлсюм Феимова

Старши учител в начален етап

ОБРАЗОВАНИЕ: Университет “Проф. д-р Асен Златаров”

СПЕЦИАЛНОСТ: Предучилищна и начална училищна педагогика с информационни технологии в обучението I-IV клас

Придобита II професионално-квалификационна степен