СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

Геновева Василева

Старши учител начален етап

ОБРАЗОВАНИЕ: Югозападен университет „Неофит Рилски“

СПЕЦИАЛНОСТ: Начална училищна педагогика

Придобита IV професионално-квалификационна степен