СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

Димитринка Михова

Старши учител в начален етап

ОБРАЗОВАНИЕ: Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

СПЕЦИАЛНОСТ: Начална училищна педагогика

Придобита IV професионално-квалификационна степен