СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

Димчо Данов

УЧИТЕЛ

ОБРАЗОВАНИЕ: НСА „Васил Левски“ гр.София

СПЕЦИАЛНОСТ: Треньор, Учител по ФВС

Придобита IV професионално-квалификационна степен