СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

Веска Ценова

РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ

ОБРАЗОВАНИЕ: ЮЗУ „Неофит Рилски“ гр.Благоевград

СПЕЦИАЛНОСТ: Специална педагогика – Логопед

Придобита IV професионално-квалификационна степен