СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

Димитър Станчев

СТАРШИ УЧИТЕЛ

ОБРАЗОВАНИЕ: Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“

СПЕЦИАЛНОСТ: Български език и литература, Технологии и предприемачество

Придобита IV професионално-квалификационна степен