СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

Райна Бъчварова

СТАРШИ УЧИТЕЛ

ОБРАЗОВАНИЕ: Пловдивски университет „Паисий Хилензарски“

СПЕЦИАЛНОСТ: Начална педагогика

Придобита IV професионално-квалификационна степен