СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

Весела Захариева-Маринчева

СТАРШИ УЧИТЕЛ

ОБРАЗОВАНИЕ: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, ДИПКУ Стара Загора

СПЕЦИАЛНОСТ: Българска филология, Английски език

Придобита III професионално-квалификационна степен