СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

Вера Димитрова

Ръководител на направление информационни и комуникационни технологии

ОБРАЗОВАНИЕ: Бургаски свободен университет

СПЕЦИАЛНОСТ: Информатика

Придобита II професионално-квалификационна степен