СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

Валентин Герджиков

СТАРШИ УЧИТЕЛ

ОБРАЗОВАНИЕ: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

СПЕЦИАЛНОСТ: Начална училищна педагогика, Физическо възпитание и спорт

Придобита V професионално-квалификационна степен