СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

Таня Петкова

Старши учител начален етап

ОБРАЗОВАНИЕ: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

СПЕЦИАЛНОСТ: Начална училищна педагогика

Придобита IV професионално-квалификационна степен