СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

Шасине Сали

УЧИТЕЛ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ОБРАЗОВАНИЕ: Международен турско-казахски университет „Ходжа Ахмед Ясеви“

СПЕЦИАЛНОСТ: Изобразително изкуство и техническо чертане