СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

Милена Фотева

Старши учител в начален етап

ОБРАЗОВАНИЕ: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

СПЕЦИАЛНОСТ: Начална училищна педагогика

Придобита IV професионално-квалификационна степен