СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

Десислава Петрова

УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП

ОБРАЗОВАНИЕ: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

СПЕЦИАЛНОСТ: Начална училищна педагогика с чужд език – английски.

Придобита IV професионално-квалификационна степен