СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

Даниела Николова

СТАРШИ УЧИТЕЛ

ОБРАЗОВАНИЕ: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

СПЕЦИАЛНОСТ: Биология и Химия

Придобита IV професионално-квалификационна степен