СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

Ана Стойчева

СТАРШИ УЧИТЕЛ

ОБРАЗОВАНИЕ: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Българска филология, Английски език

Придобита V професионално-квалификационна степен