СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

VI Училищно състезание по писмен превод

   За шеста поредна година екипът за ключови компетентности на учителите по чужди езици в СУ „Никола Й. Вапцаров“ – Айтос организира Училищното състезание по писмен превод. Състезанието е по повод Европейския ден на езиците, 26 септември, и Международния ден на преводача, 30 септември. Целта му е популяризирането на преводаческите изкуство и дейност сред учениците и откриване на таланти в областта на писмения превод.
      Тази година в състезанието участваха 367 ученици от IV до XII клас от 16 училища от областите Бургас, Кърждали, Стара Загора, Сливен, Силистра, Ямбол, София, Пловдив, Варна и Разград. И тази година учениците предложиха преводи, които впечатлиха, но и затрудниха комисията в решението за класирането. Сред преводите се откроиха текстове, изработени майсторски, с отличен изказ на български език без отдалечаване от оригинала.
След много четене комисията за извършване на класирането определи:
Английски език
Група IV – VII клас:
Първо място – Теодора Живкова Желязкова, псевдоним Tavor, ОУ „Митьо Станев“ – Стара Загора;
Второ място – Иван Добромиров Иванов, псевдоним Melk, ОУ „Д-р. Иван Селимински“ – Сливен;
Второ място – Йоана Иванова Каравелова, псевдоним Daffodil, ОУ „Д-р. Иван Селимински“ – Сливен;
Трето място – Радея Лазарова Лазарова, псевдоним Akad, ОУ „Митьо Станев“ – Стара Загора;
Група VIII – XII клас:
Първо място – Гамзе Кара, псевдоним Adunis, СУ „Христо Ботев“ – Айтос;
Второ място – Павел Стефанов Стефанов, псевдоним Leonardo, СПГЕ „Джон Атанасов“ – София
Второ място – Анна-Мария Каменова Бранкова, псевдоним Marriot, СУ „Никола Й. Вапцаров“ – Айтос
Трето място – Сияна Стефанова Хаджиева, псевдоним Star, СУ „Петко Р. Славейков“ – Кърджали;
Трето място – Марина Маринова, псевдоним Algoth, СУ „Христо Ботев“ – Айтос.
Руски език
Първо място – Айлин Адем Смаил, псевдоним Толстой, СУ „Никола Й. Вапцаров“ – Айтос
Немски език
Първо място – Стоян Георгиев Христов, псевдоним Andrews, ПГМЕЕ Бургас
С поощрителни награди са отличени:
Радостин Янков Колев, псевдоним Adams, ПГМЕЕ Бургас;

Николай Григоров Илиев, псевдоним Arid, ПГМЕЕ Бургас;
Велизар Владимиров Вълков, псевдоним Aickman, ПГМЕЕ Бургас;
Божидар Божидаров Узунов, псевдоним Ackroyd, ПГМЕЕ Бургас;
Дамла Шюкри, псевдоним Alice, СУ „Христо Ботев“ – Айтос;
Нарин Феимова, псевдоним Abu Nuwas, СУ „Христо Ботев“ – Айтос;
Мартина Атанасова, псевдоним Crane, СУ „Христо Ботев“ – Айтос;
Жулиде Мюмюнова, псевдоним Alan Gould, СУ „Христо Ботев“ – Айтос;
Слави Димитров Димитров, псевдоним Stove, СУ „Никола Й. Вапцаров“ – Айтос
Велизар Светозаров Събев, псевдоним Conie, ОУ „Д-р. Иван Селимински“ – Сливен;
Рая Василева Ранкова, псевдоним Marvel, ОУ „Д-р. Иван Селимински“ – Сливен;
Катрин Райнова Райнова, псевдоним Grapes, ОУ „Д-р. Иван Селимински“ – Сливен;
Александър Андонов Делчев, псевдоним Baal, СУ „Петко Р. Славейков“ – Кърджали;
Лиа Атанасова Атанасова, псевдоним Storm, СУ „Петко Р. Славейков“ – Кърджали;
Християна Христова Джамерова, псевдоним Wolf, СУ „Петко Р. Славейков“ – Кърджали;
Константин Руменов Дичев, псевдоним Tobias, СУ „Петко Р. Славейков“ – Кърджали;
Десислава Веселинова Маринова, псевдоним Pink, СУ „Петко Р. Славейков“ – Кърджали;
Хасан Ремзи Халилов, псевдоним Horacio, СУ „Петко Р. Славейков“ – Кърджали;
Теодор Павлов Пютер, псевдоним Grieg, НУ „Петко Р. Славейков“ – Пловдив;
Николай Костадинов Костаков, псевдоним Stravinski, НУ „Петко Р. Славейков“ – Пловдив;
Ралица Мирославова Стаматова, псевдоним Denham, НБУ „Микаил Лъкатник“ – Бургас;
Даяна Христова Апостолова, псевдоним Dyke, НБУ „Михаил Лъкатник“ – Бургас;
Йоана Владиславова Ройдева, псевдоним Nephra, ОУ „Митьо Стайков“ – Стара Загора;
Велико Мариев Благоев, псевдоним Shore, ОУ „Христо Ботев“ – с. Пирне;
Екатерина Тулина, псевдоним Palestrina, ОбУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Обзор;
Джанер Ахмедов, псевдоним Chanakya, СУ „Христо Ботев“ – Кубрат.
Мартин Светлозаров Бетов, псевдоним Arden, ПГМЕЕ Бургас;
Нергис Рагуп Ахмед, псевдоним Пушкин, СУ „Никола Й. Вапцаров“ – Айтос

Средно училище „Никола Й. Вапцаров“ обявява VI Училищно състезание по писмен превод, организирано и провеждано от ЕКК на учителите по чужди езици в училището.
Тази година състезнието е отворено за всички, желаещи да участват, независимо в кое училище учат.
 
РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
1. Училищното състезание по писмен превод е организирано и провеждано от Екип за ключови компетентности на учителите по чужди езици в СУ „Никола Й. Вапцаров“ – Айтос.
2. Целта на състезанието е популяризиране на преводаческата дейност и насърчаване на учениците да се занимават с превод и работа с текст.
3. Състезанието е достъпно и за ученици от други училища.
4. За учениците от други училища състезанието се провежда от комисия, назначена от директора на съответното училище.
5. Училищното състезание е за ученици от IV до XII клас, които изучават английски, немски или руски езици като чужд език в училище в часовете по общообразователна подготовка.
6. Състезанието е с продължителност 1 (един) астрономически час.
7. Участниците в състезанието превеждат текст от чужд език на български.
8. Дължината и съдържанието на текста са съобразени с възрастта на участниците.
9. През време на състезанието участниците могат да ползват единствено двуезичен речник във формат книжно тяло.
10. Състезателните работи на учениците са анонимни като преди началото на състезанието участниците попълват списък с псевдоними и на листа за преводен запис записват псевдонима.
11. Списъкът с псевдоними се съхранява от директора на СУ „Никола Й. Вапцаров“ – Айтос и се отваря след приключване и предаване на протокола от комисията за проверка и класиране на състезателните работи на участниците.
12. Класирането се обявява в срок от 20 календарни дни от датата на провеждане на състезанието.
13. Критериите за оценяване на извършените преводи са еднакви за всички класове:
– пълнота на предаване на съдържанието на изходния текст на български – 5 точки.
– лексикална точност на превода – 15 точки.
– граматично съответствие между изходния и българския текст – 15 точки.
– текстологично съответствие между изходния и българския текст – 15 точки.
– цялост и споеност на българския текст – 10 точки.
Всеки участник може да получи до 5 бонус точки за оригиналност на преводни решения.
14. Всички участници в състезанието получават грамота за участие.

Да изчистим България заедно!

За поредна година на 16 септември Вапцаровци се включиха в инициативата „Да изчистим Блъгария заедно“.