СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

ДИГИТАЛНА РАНИЦА

Регионално управление на образованието – гр. Бургас и представители на Консорциум „Дигитална раница“ ДЗЗД, представиха пред образователните институции от област Бургас създадената единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание – „Дигитална раница“ и нейните възможности.
Платформата е създадена по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

За да популяризираме всички възможности, които предоставя eдинната електронна платформа за образователни услуги и съдържание – „Дигитална раница“ пред членовете на училищната общност в СУ „Никола Вапцаров” гр. Айтос през месец март 2023 г. ще проведем срещи с всички учители, родители и ученици, като броят на участниците ще бъде над 1700, на които колегите, взели участие в работните срещи, организирани от РУО – Бургас ще представят всички модули на „Дигиталната раница“: