СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

Здравко Димов

Заместник-директор по учебно-творческата дейност

ОБРАЗОВАНИЕ: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

СПЕЦИАЛНОСТ: Английска филология – лингвистика и превод, Краезнание – педагогика на обучението по история и география

Придобита V професионално-квалификационна степен