СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

Донка Петкова

СТАРШИ УЧИТЕЛ

ОБРАЗОВАНИЕ: Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

СПЕЦИАЛНОСТ: Начална педагогика

Придобита IV професионално-квалификационна степен