СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

Анушка Манолова

СТАРШИ УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП

ОБРАЗОВАНИЕ: Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

СПЕЦИАЛНОСТ: Начална училищна педагогика – начален учител със спеиализация труд и техника

Придобита IV професионално-квалификационна степен